Indie Campers EU-GDPR personvernerklæring

Sist oppdatert: 3. juni 2022

Indie Campers Group anerkjenner viktigheten av å beskytte personopplysningene til alle de som besøker nettstedet www.indiecampers.com eller samhandler på annen måte med en enhet i gruppen. Indie Campers Group overholder gjeldende lovgivning i denne saken, nemlig forordningen (EU/EØS) nr. 2016/679 General Data Protection Regulation (“GDPR”).

Indie Campers Group

Følgende enheter er en del av Indie Campers Group: Indie Campers SA, WCC LDA, Indie Campers Spain, S.L. , Indie Campers France S.A.R.L , Indie Campers Italy S.R.L. , Indie Campers Germany GmbH , Indie Campers Belgium SPRL , Indie Campers Adriatic D.O.O. , Indie Campers UK LTD , Indie Campers Iceland, ehf. , Indie Campers Ireland Limited, Indie Campers Central Services, Unipessoal Lda, Indie Campers Netherlands, B.V. , Indie Campers Sweden AB , Indie Campers AV GmbH, INDIE CAMPERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Indie Campers Finland Oy, INDIE CAMPERS NORWAY AS.

Omfang

Denne personvernerklæringen gjelder for alle personopplysninger som samles inn gjennom nettstedet www.indiecampers.no eller enhver annen interaksjon med Indie Campers Group som behandles av noen av dens enheter.

Kontakter

Angående spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen eller andre spørsmål som angår beskyttelsen av dine personlige data, kan du kontakte oss via e-postadresse: reservations@indiecampers.com

Collection

You agree to provide us with the information we request for the purposes of identity verification and the detection of money laundering, terrorist financing, fraud, or any other financial crime and permit us to keep a record of such information. You will need to complete certain verification procedures before you are permitted to use the Services and your access to the Services may be altered as a result of information collected on an ongoing basis. The information we request may include certain identification verfication by the Persona Program, having to provide to Indie Campers a photo of your personal identification card

Your following personal data is collected in the customer / user registration: Name, Postal address for sending and invoicing, Mobile phone, Telephone, identification tax, Date of Birth, Email address, Credit/Debit Card, Driving License Number and Citizen Card number or Passport.

You authorize us to make the inquiries, whether directly or through third parties, that we consider appropriate, in our sole discretion, to verify your identity or protect you and/or us against fraud or other financial crimes, and to take action we reasonably deem necessary based on the results of such inquiries.

The following data will be obtained through navigation on the website: data identifying the IP address, type of device, your browser and version, login and account information, including user name, preferences regarding marketing and to cookies, flags and web tags (pixel), payment or credit card information, in this case, always observing the SSL protocol.

Formål med behandlingen

Indie Campers vil behandle dine personopplysninger, manuelt og/eller automatisk, for følgende formål:

1. Administrasjon av kontraktsforhold: Dine personopplysninger behandles med det formål å administrere kontraktsforholdet med klienten, nemlig for formålene med: - Prosedyrer før kontrakten; - Reservasjon - Signering av leiekontrakten for kjøretøy uten sjåfør; - Utleieovervåking; - Fakturahåndtering; - Håndtering av gebyrbetalinger; - Håndtering av potensielle klager; - Håndtering av erstatning for potensiell skade på kjøretøyet og forsikringsforvaltning; - Kommunikasjon etter leie, men vises innenfor rammen av leiekontrakten; - Fakturahåndtering; - Håndtering av betaling av gebyrene dine; - Håndtering av bøter, spesielt i forhold til kommunikasjon med kompetente myndigheter; - Håndtering av potensielle klager; - Håndtering av erstatning for potensiell skade på kjøretøyet.

2. Markedsføring: Hvis du uttrykkelig samtykker, kan vi også behandle dataene dine med det formål å sende deg informasjon og nyheter om dine arrangementer, kampanjer, spesialtilbud, produkter og kampanjer, tilbud og gjennom enhver kommunikasjonskanal, nemlig gjennom bruk av e-post og SMS eller post.

3. Forsikring: Vi deler personlig informasjon med våre forsikringsleverandører som lar deg tegne forsikring for en bestemt utleie. Forsikringsselskapene må ha tilgang til grunnleggende informasjon om forsikringstaker og det forsikrede objektet for å kunne utstede og administrere den forespurte forsikringen. Informasjon videreformidles kun til assurandøren dersom en bruker søker om forsikring. Fullstendig informasjon om forsikringsselskapenes behandling av personopplysninger finnes på deres egne nettsider.

Geolokaliseringsdatabehandling

Dataene knyttet til geolokalisering via GPS-tjenester, Geofencing og Live-kart implementert i varebilene samt annen telematikkteknologi, kan brukes og behandles til følgende formål:

Sikre sikkerheten til de som skal transporteres i varebilene som i tilfeller av i nødstilfelle kan kunnskapen om den nøyaktige plasseringen av varebilen og følgelig passasjeren være en avgjørende faktor; Sikre sikkerheten til selve varebilen, varsle i situasjoner med tyveri eller ran av Indie Campers samt varsle i situasjoner med mekanisk feil på varebilen. Sikre kontraktsmessig overholdelse mellom partene, nemlig i situasjoner der parten ikke har tillatelse til å reise til bestemte territorier eller reise mer enn et visst antall kilometer, samt klagebehandling.

Med ditt samtykke kan vi bruke datasystemer i bilen for å samle inn data om tilstanden og ytelsen til kjøretøyet gjennom følgende teknologier: - Adblue-nivåer - Kilometerstand - Regressive tellere - DTC-koder - Tilkobling til CAN - Varsler - Batteriet når minimumsspenning - Temperaturen stiger over et visst nivå - API - Mulighet for å stoppe kjøretøyet eksternt - Jeg må bekrefte om det har dette eller ikke - Dataimport og eksport muligheter - Flåtestyringssystem

Lovligheten av bruk og behandling av data vil alltid oppstå (i) fra samtykke gitt av kunden, (ii) fra behovet for å bruke dataene for å utføre kontrakten som er inngått mellom partene, (iii) for forsvar av kundens vitale interesser eller (iv) for effekten av de legitime interessene som forfølges av Indie Campers

Lovlighet

Dine data behandles lovlig og i samsvar med bestemmelsene i artikkel 6 i GDPR, nemlig fordi behandlingen som står på spill er nødvendig for gjennomføringen av en kontrakt som den registrerte er part i, eller for pre-kontraktuelle skritt på forespørsel av den registrerte. Men hvis samtykke er det juridisk egnede middelet for å oppnå lovligheten av en bestemt behandling av personopplysninger, har den registrerte rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. For å trekke tilbake samtykket ditt kan du kontakte oss på e-post til følgende e-postadresse: reservations@indiecampers.com

Rettigheter til registrerte

Du kan når som helst og gratis utøve rettighetene dine i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen, nemlig: • Rett til tilgang; • Rett til retting; • Rett til å bli glemt; • Rett til begrensning av behandling; • Rett til dataportabilitet; • Rett til å protestere; • Rett til innsigelse automatisere behandling.

De nevnte rettighetene kan utøves ved behørig begrunnet skriftlig kommunikasjon til følgende e-postadresse: reservations@indiecampers.com.

Lagringsperiode

Vi oppbevarer opplysningene dine kun i den tidsperioden som er strengt nødvendig som følge av omfanget av formålene som er angitt i denne personvernerklæringen som gjelder i alle tilfeller.

Tredjepart

Indie Campers Group kan kommunisere personopplysningene til sine brukere til tredjeparter, tjenesteleverandører av Indie Campers Group, nemlig tjenesteleverandører i spørsmål om IT-støtte. Disse selskapene får kun de personopplysningene som er nødvendige for å levere den aktuelle tjenesten, og disse enhetene forplikter seg til å behandle de nevnte personopplysningene utelukkende og utelukkende for å oppfylle formålene angitt ovenfor. På samme måte kan behandlingen av brukerdata utføres av en passende tjenesteleverandør, leid inn av Indie Campers Group eller dets forretningsgruppe. Den nevnte tjenesteleverandøren vil behandle data utelukkende for formålene som er etablert av Indie Campers Group og på vegne av Indie Campers Group, med respekt for instruksjonene gitt av den og i streng overholdelse av loven.

Internasjonale dataoverføringer

Indie Campers vil ikke overføre dataene dine til enheter lokalisert i land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), med mindre det er påkrevd ved lov.

Automatiserte beslutninger

Indiecampere vil være i stand til å lage brukerprofiler, som vil tillate vedtakelse av automatiserte beslutninger, basert på personlige egenskaper, preferanser, oppførselshistorikk og plassering. I disse tilfellene vil brukeren ha rett til å be om menneskelig inngripen i avgjørelsen ved å sende en e-post til følgende adresse: reservations@indiecampers.com.

Beskyttelsestiltak og håndtering av personopplysninger

Indie Campers bruker flere tekniske og organisatoriske tiltak som er egnet for å beskytte brukernes personlige data, inkludert kryptering og autentiseringsverktøy, for å opprettholde sikkerheten til deres personlige data og bruker sikre servere, brannmurer og kommunikasjonskryptering.

Retningslinjer for informasjonskapsler

Indie Campers bruker automatiske datainnsamlingssystemer som informasjonskapsler. Informasjonskapslene som brukes på denne nettsiden kan installeres av den samme, som stammer fra de forskjellige serverne som drives av den, eller fra tredjepartsservere som leverer tjenester og installerer informasjonskapsler og/eller web beacons (for eksempel informasjonskapsler som er installert for å fremme reklametjenester eller bestemt innhold som brukeren ser på reklame eller innhold på forhåndsbestemt tidspunkt).

Brukeren vil kunne søke på datamaskinens harddisk i henhold til nettleserens instruksjoner. Brukeren har muligheten til å konfigurere nettleseren sin til å bli varslet, på dataskjermen, om mottak av informasjonskapsler og for å forhindre at de installeres på harddisken. Informasjon som er relevant for denne konfigurasjonen er tilgjengelig i instruksjoner og håndbøker for selve nettleseren.

Hvis du konfigurerer nettleseren din til å blokkere eller slette informasjonskapsler, kan vi ikke garantere at du vil ha tilgang til alle funksjonene og tjenestene som tilbys gjennom denne nettsiden).

Endringer i personvernreglene

Gjeldende lov og vår forretningspraksis kan endres over tid. Hvis vi bestemmer oss for å oppdatere personvernreglene våre, vil endringene bli lagt ut på nettsiden vår, så vi anbefaler at du med jevne mellomrom går gjennom dette dokumentet for å holde deg oppdatert. Hvis vi vesentlig endrer måten vi behandler dine personopplysninger på, vil vi varsle deg på forhånd, og når det er lovpålagt, vil vi be om ditt samtykke før implementeringen av slike endringer.